Yenitepe İzmir
  • İşveren: İller Bankası
  • Yüklenici : Nuhoğlu İnşaat & Alt Ve Üst Yapı İnşaat & Aybar İnşaat Adi Ortaklığı
  • Toplam Konut: 1533 adet